Да прецакаш Дявола… Как се носим по течението?

В този материал ще ви споделим един доста силен и дълъг откъс за навика да се „носим по течението“ в живота и как мисловните ни навици до голяма степен определят това как ще се развие нашият живот.

Това завладяващо парче текст е от една от най-добрите книги, излизали някога „Да прецакаш дявола“ на Наполеон Хил.

Историята на книгата е не по-малко интересна от съдържанието й.

Написана през далечната 1938 г. и публикувана чак 70 години по-късно.

Това отлагане във времето било продиктувано от доста скандалното съдържание, представляващо диалог между един човек и един Дявол.

Авторът споделя вижданията си за успеха и провала чрез „интервю с Дявола“, който от своя страна е длъжен да казва само истината и нищо друго, освен истината.

Това в никакъв случай не е откъс от религиозна книга, а фундаментална истина, актуална колкото преди 70 години, толкова, че дори и повече и днес.

ДА СЕ НОСИШ ПО ТЕЧЕНИЕТО С ДЯВОЛА

***: Първо ми разкажете за най-хитрия си трик – този, с помощта на който привличате най-много хора.

Дяволът: Ако ме насилваш да ти издам тази тайна, ще изгубя милиони хора, които живеят сега, и още повече хора, които все още не са родени.

Затова те моля, разреши ми да не отговарям на този въпрос.

***: Значи Ваше Величество се бои от едно обикновено смъртно същество! Правилно ли разбирам?

Дяволът: Не е правилно, но е вярно. Нямаш право да ограбваш от мен най-ценното ми оръжие.

В продължение на милиони години контролирам човешките същества чрез страх и невежество.

Сега идваш и искаш да изземеш оръжията ми, като ме караш да ти издам начина, по който ги използвам.

Не разбираш ли, че това ще разчупи оковите на всяко едно същество, чуло признанието, което искаш да измъкнеш от мен?

Нямаш ли милост? Нямаш ли чувство за хумор? Няма ли в теб капка честна игра?

***: Спрете да шикалкавите и започнете с признанието.

Кой сте Вие, че да искате милост от един човек, когото бихте унищожили, ако можехте?

Кой сте Вие, че да изисквате честна игра и чувство за хумор? Вие, който по Ваше лично признание сте довели Ада на Земята, който наказвате невинни хора чрез страх и невежество.

И тъй като гледам своята работа, именно това искам да чуя – искам да Ви принудя да ми кажете как контролирате хората чрез техните умове.

Моята работа – ако може да се нарече работа – е да помогна дверите на тези затвори да се отворят и милиони мъже и жени, които живеят в тях поради страха, посаден в съзнанието им, да намерят свободата си.

Дяволът: Господин Тленно същество притежава силата да принуждава Дявола да отговаря на въпросите му.

Неговото познание за независимото мислене и липсата на страх са оръжията, които използва, за да изтръгне признание.

Най-силното оръжие, което прилагам върху човеците, се състои от два тайни принципа.

Първо ще говоря за принципа на навика, чрез който тихичко влизам в главите на хората.

Оперирайки чрез този принцип, установявам (бих искал да избегна употребата на тази дума) навика на зависимостта или това да се носиш по течението.

Когато човек започне да се носи по течението, той се запътва право към Портите, които вие, човешките същества, наричате Ад.

***: Опишете всички начини, чрез които принуждавате хората да се носят по течението.

Опишете какво имате предвид и ни разяснете точно какво значение влагате в този израз.

Дяволът: Най-точно мога да обясня какво значи това, като ти кажа, че хората, които мислят със собствения си ум, никога не се „носят“, за разлика от другите, които мислят малко или въобще не мислят.

Виж, те направо се „носят по течението“, така си е.

Носи се по течението човек, който се оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да контролират живота му.

А обстоятелствата и случайността са неща, които се намират извън ума му.

Такъв човек е по-склонен да ме пусне в съзнанието си и да ме остави да мисля вместо него, отколкото да поеме отговорността да мисли сам.

НОСИ СЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРИЕМА ОНОВА, КОЕТО ЖИВОТЪТ МУ ПОДНЕСЕ, БЕЗ ДА ПРОТЕСТИРА ИЛИ ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ НЕГО.

Той самият не знае какво иска от живота и прекарва цялото си време в асимилиране на онова, което животът му поднесе.

Онзи, който се носи по течението, винаги има мнение, но то рядко е негово собствено, повечето от мненията му са всъщност мои.

Носи се по течението онзи, който е твърде ленив – говоря за ума, – за да използва собствения си ум.

Ето така аз окупирам съзнанието на хората и посявам в тях своите собствени идеи.

Хората, които разсъждават със собствения си ум, никога не се носят за разлика от другите, които мислят малко или въобще не мислят.

Носи се по течението човек, който се оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да контролират живота му.

А обстоятелствата и случайността са неща, които се намират извън ума му.

***: Мисля, че вече разбирам какво е човек, който се носи по течението.

Кажете ми кои са навиците, принуждаващи един човек да започне да се носи по течението на живота.

Започнете с това кога точно и по какъв начин придобивате контрол върху ума на един човек?

Дяволът: Придобивам контрол върху ума на един човек, докато той е млад.

Понякога посявам семената на контрола върху съзнанието, преди човекът още да се е родил, манипулирайки умовете на родителите му.

Друг път отивам още по-назад и подготвям хората за контрол от моя страна чрез това, което вие, земните жители, наричате „физическа наследственост“.

Виждаш, че имам два основни подхода към ума на човека.

***: Да. Продължете и опишете тези две врати, през които влизате и контролирате съзнанието на хората.

Дяволът: Както започнах да обяснявам, аз правя така, че хората да влязат във вашия физически свят по-слаби, като им вменявам още преди раждането колкото се може повече недостатъци посредством техните предци.

Вие наричате този подход „физическа наследственост“.

След като човек се роди, пускам в действие онова, което вие, човешките същества, наричате „среда“, като средство да ги контролирам.

Тук влиза в действие принципът на навиците.

Умът не е нищо повече от общ сбор от човешките навици!

Последователно аз влизам в ума и формирам навиците, което накрая води до моето абсолютно доминиране върху съзнанието.

***: Разкажете ми кои са основните навици, посредством които контролирате съзнанието на хората.

Дяволът: Това е един от най-хитрите ми трикове: влизам в умовете на хората чрез мисли, за които те вярват, че са техни собствени.

Онези, които ми служат най-добре, са страхът, суеверието, алчността, сребролюбието, сладострастието, отмъщението, гневът, суетата и обикновената леност.

Използвайки едно или повече от тях, мога да вляза в ума на човек по всяко време, но най-добри резултати постигам, докато човек е все още млад и докато не се е научил да затваря всяка една от тези девет порти.

След това задействам системата от навици, които държат тези врати отворени постоянно.

***: Започвам да разбирам методите Ви. Сега нека се върнем на навика човек да се носи по течението.

Разкажете ни за този навик, тъй като казвате, че това е най-хитрият начин да контролирате съзнанието на хората.

Дявола: Както казах по-рано, посявам този навик в хората, докато те са още млади.

Насърчавам ги да преминават през училищното обучение, без да си дават сметка какво искат да правят през остатъка от живота си. Там хващам най-много хора.

Навиците са свързани помежду си.

Ако човек си позволи да се носи по течението в едно направление, скоро той ще започне да го прави във всички аспекти от живота си.

Освен това използвам и навиците на обкръжението, за да стегна обръча около жертвите си.

***: Разбирам. Превърнали сте в своя работа това да насърчавате децата да преминат през обучението в училище, носейки се течението без цел и посока.

Сега ми разкажете за някой от другите Ви трикове, чрез които постигате плана си.

Дяволът: Вторият ми най-добър метод в развиването на навика да се носи по течението е този, който насаждам с помощта на родителите и учителите, както и чрез религиозните ин ституации.

Предупреждавам те да не ме насилваш да говоря за този метод. Не се опитвай да го разкриеш.

Ако го направиш, всички мои последователи и помощници по света, които ми помагат да го използвам, ще те намразят.

Публикуваш ли това признание в книга, тя ще бъде забранена в училищата. Ще бъде публично заклеймена от повечето от религиозните лидери.

Ще бъде скрита от много деца от техните родители.

Вестниците няма да се осмелят да напишат рецензии за книгата ти. Милиони хора ще те мразят за това, че си написал тази книга.

Всъщност, никой няма да хареса книгата ти освен хората, които разсъждават – а ти сам знаеш колко малко и каква рядкост са те!

Моят съвет към теб е да ме послушаш и да прескочиш описанието на втория ми най-добър трик.

📝 Авторът е знаел, че този аспект ще бъде един от най- противоречивите в книгата му. Всъщност съпругата му е била толкова загрижена за това как книгата ще бъде приета, че го накарала да обещае, че никога няма да я публикува.

Едва сега, доста време след смъртта на Наполеон Хил, семейството му дава съгласието си за публикуването й.


***: Значи за мое собствено добро ме съветвате да не разкривам Вашия втори по успех трик?

Никой няма да хареса книгата ми освен онези, които разсъждават, така ли? Много добре тогава, продължете и отговорете на въпроса.

Дяволът: Ще съжаляваш за това, Господин Тленно създание, но това е за твоя сметка. С тази твоя грешка ще отклониш вниманието от мен и ще го насочиш към себе си.

Моите сподвижници са милиони, ще забравят за мен и ще намразят теб заради това, че си разкрил методите ми.

***: Нека не гледаме мен. Разкажете ми кой е Вашият втори най-успешен трик, с помощта на който принуждавате хората да се носят по течението по пътя към Ада с Вас.

Дяволът: Вторият ми най-успешен трик изобщо не е втори.

Той е първи!

Първи е, тъй като без него никога не бих могъл да спечеля контрол върху съзнанието на младите хора.

Родители, учители, религиозни водачи и много други възрастни служат на целите ми, без самите те да го подозират, като сриват у младите хора умението да мислят самостоятелно.

Те извършват това по много различни начини, без да предполагат какво поражение нанасят на съзнанието на децата и какво влияние оказват върху грешките, които те допускат.

Случвало ли ви се е да чуете родител, който довършва изречението на детето си?

Виждали ли сте родител, който пише домашното на детето си?

Спомнете си онези „научни изложения“ в училище, където е очевидно, че децата получават помощ отвън, за да завършат „своите“ научни проекти.

Е, мама и татко може да са попрекалили малко с помощта, но дълбоко в себе си те знаят, че детето оценява тяхната помощ и си дава сметка какви чудесни родители са. Нали така?

Всъщност нищо чудно в главата на детето да се върти нещо от рода на: „Мама и татко вероятно си мислят, че не мога да се справя сам… и се тревожат!“

На практика тази родителска „помощ“ руши самочувствието на един млад човек.

Само като позволят на децата да поемат истинска отговорност, родителите ще им помогнат да развият

навика да мислят самостоятелно!

***: Трудно мога да Ви повярвам, Ваше Величество.

Винаги съм смятал, че най-добрите приятели на децата са хората, които са най-близо до тях: техните родители, учители, свещениците в църквата.

Къде могат да намерят децата надеждна защита, ако не при онези, които са отговорни за тях?

Дяволът: Именно затова съм толкова хитър. Ето това е точното обяснение как успявам да контролирам 98% от умовете на хората по целия свят.

Обладавам тези умове още в тяхните ранни години, преди да започнат да разсъждават самостоятелно, използвайки онези, които са отговорни за тях.

Особено се нуждая от религиозните наставници на децата, тъй като именно с тяхна помощ разрушавам независимото им мислене и насаждам у тях

навика да се носят по течението,

обърквайки съзнанието им с недоказуеми тези за един свят, за който те все още нямат никакво познание.

По същото време успявам да насадя в умове на младите хора най-големия от всички страхове – страха от Ада!

***: Разбирам, че Ви е лесно да плашите децата със страхове за Ада, но как можете да ги накарате да продължат да се страхуват от този Ваш Ад, след като пораснат и започнат да разсъждават самостоятелно?

Дяволът: Децата порастват, но невинаги започват да разсъждават самостоятелно!

След като веднъж окупирам съзнанието на дете чрез страха, аз ограничавам способността му да мисли и да разсъждава самостоятелно и тази слабост на детето го съпровожда по време на целия му съзнателен живот.

***: Това не означава ли, че се възползвате от хората по нечестен начин, като корумпирате съзнанието им, преди човек да е пораснал достатъчно, за да придобие сам контрол върху него?

Дяволът: Всичко е честно, когато ми помага да изпълня мисията си. Не признавам фалшиви предели за „правилно“ и „грешно“. Моята сила е „правилна“ за мен.

Използвам всяка възможна слабост, за да спечеля и задържа в плен човешкия ум.

***: Разбирам дяволската Ви природа! А сега нека отново се върнем на дискусията по въпроса за вашите методи на склоняване на хората към това да се носят по течението към Ада тук, на Земята.

От признанието Ви разбирам, че се възползвате от детските умове, докато те все още са млади и манипулируеми.

Разкажете ми повече за това как използвате родителите, учителите и религиозните наставници, за да впримчите хората в навика да не мислят.

Дяволът: Един от любимите ми трикове е да обединя усилията на родителите и религиозните институции, така че да работят заедно за моята кауза – да разруша самостоятелното мислене на детето.

Използвам много религиозни наставници, за да подкопая куража и силата на самостоятелното мислене на децата, като ги уча да се страхуват от мен;

но хващам и родителите, за да помагат на свещениците в това мое велико дело.

***: По какъв начин родителите помагат на религиозните наставници в подкопаването на способността на децата да разсъждават самостоятелно?

Никога не съм чувал за подобно чудовищно отношение!

Дяволът: Успявам да постигна това с помощта на един много хитър номер.

Правя така, че родителите да учат децата си да имат същите схващания по въпросите на религията, политиката, брака и други важни теми като самите тях.

По този начин, както виждаш, щом спечеля контрола върху съзнанието на един човек, лесно мога да разпростра влиянието си и накарам този човек да ми помогне да навляза по-бързо в умовете и на неговите потомци.

***: По какви други начини използвате родителите, за да превърнете Децата им хора, носещи се по течението?

Дяволът: Карам децата да станат такива, като следват примера на родителите си.

А повечето от тях аз вече съм завладял и впрегнал във вечен труд за моята кауза.

В някои части на света окупирам умовете на децата и пречупвам волята им по същия начин, по който хората превъзпитават и дресират животни с по-ниска интелигентност от тях самите.

За мен няма значение как ще бъде пречупена волята на едно дете, стига то да се страхува от нещо.

Ще вляза в ума му чрез този страх и ще огранича способността му да мисли самостоятелно.

***: Излиза, че твоята задача е да караш хората да не мислят?

Дяволът: Да. Правилното мислене е смърт за мен.

Не мога да съществувам в съзнанието на онези, които разсъждават правилно.

Нямам предвид хората, които мислят за неща като страх, обезкуражаване, безнадеждност и разрушителни сили.

Когато те започнат да разсъждават в позитивен аспект – за вяра, кураж, надежда, и си поставят определени цели, тогава незабавно се превръщат в съюзници на моя опонент и са изгубени за мен.

***: 3апочвам да разбирам как печелите контрол върху съзнанието на децата с помощта на техните родители и религиозни наставници, но не разбирам как образованието в училищата ви помага в това Ваше дяволско дело.

Дяволът: Учителите ми помагат да установя контрол върху съзнанието на децата не толкова с това, на което ги учат, а по-скоро чрез онова, на което не ги учат.

Цялата система на публичното образование е толкова бюрократизирана, че учи децата на почти всичко освен на това да използват собствените си умове и да разсъждават самостоятелно.

Живея в страх, че някой ден човек, който притежава достатъчно кураж, ще сложи край на настоящата система на преподаване в училищата.

Така той ще разруши моята кауза, тъй като ще позволи на самите ученици да се превърнат в инструктори, а преподавателите само ще насочват децата да развиват заложените в тях способности да разсъждават.

Когато това време дойде, училищната система ще престане да принадлежи към моя апарат за упражняване на влияние.


📝 Това е есенцията на критиката на Хил към публичното образование, написана през 1938 г. Мислете за малките деца, които ходят на детска градина и в началното училище.

Те са ентусиазирани, проявяват интерес към всичко, вдигат ръка в час и са нетърпеливи да учат.

След това превъртете десет години напред и помислете за същите деца като ученици в гимназията – онези, които стоят на последния чин, избягват контакта очи в очи с възрастните и абсолютно никога не задават въпроси в час.

Те са се дезинтегрирали от учебния процес. Какво се е случило с тези деца през десетте им години в училище. Мислят си, че ако допуснат грешка, ще се присмиват и ще се изложат.

Ето защо предпочитат да не взимат участие в час, за да се предпазят. Те са научени, че решението на всички техни проблеми не лежи в техните ръце и умове, а в ръцете и умовете на техните учители – авторитетите.

Независимото действие в ситуация на конфликт предизвиква смъмряне и репресии от страна на учителя.

По този начин децата се възпрепятстват от самостоятелно мислене и се вкарват в рамките на схващането, че са неспособни да решат собствените си проблеми.

Съществуват много изключения на прекрасни учители, но критиката на Хил изглежда съвсем валидна за системата на образованието като цяло в наши дни.

Едно от нещата е да търсим учители и училища, които насърчават независимото мислене на учениците и да ги поздравим за техния кураж!


***: Бях останал с впечатлението, че целта на цялата система на образованието е да научи учениците да мислят.

Дяволът: Това може и да е целта на образованието, но системата, по която това се извършва в повечето училища в света, не служи на нея.

Тя учи децата да не развиват и използват собствения си ум, а да възприемат мислите и вижданията на други хора.

Този тип преподаване разрушава способността на ума да мисли независимо освен в някои определени случаи, в които учениците проявяват такава упоритост, че отказват някой да извършва мисловната дейност вместо тях.

Правилното мислене е работа на моя опонент, а не моя!


***: Тогава каква работа има Вашият опонент – ако изобщо има някаква работа – в дома, в църквата и в училището?

Вашият отговор на този въпрос би бил изключително интересен.

Дяволът: Ето точно тук прилагам един от своите най-хитри номера.

Правя така, че да изглежда, че всичко, което родителите, учителите или църковните наставници вършат, е вдъхновено от  моя опонент и служи на него.

Това отклонява вниманието от мен самия, докато аз манипулирам съзнанието на младите хора.

Когато религиозните наставници се опитат да научат децата на добродетелите на моя опонент, те обикновено се опитват да го постигнат, като ги плашат с моето име.

И това е всичко, което искам от тях.

Аз разпалвам пламъка на страха до размери, които разрушават способността на индивида да разсъждава адекватно.

В училищата учителите продължават моето дело, като държат децата толкова заети с усвояването на никому ненужна и несъществена информация, че те нямат възможност да мислят или да анализират правилно темите, на които ги учат религиозните им учители.

***: Увличаш ли в своята кауза онези, които са вързани за теб посредством навика да не се носят по течението?

Дяволът: Не. Носенето по течението е само един от триковете, които използвам, за да хвана в капан силата на независимото мислене.

Преди носещият се по течението да стане моя пълноправна собственост, трябва да го подведа и да го подхлъзна с друг номер.

Ще ти разкажа за този друг номер, след като приключа с описанието на методите, чрез които превръщам хората в същества, носещи се към Ада.

***: Искате да кажете, че имате метод, с помощта на който можете да накарате хората да се понесат по течението толкова далеч от своята собствена воля и самоопределяне, че те никога по- вече да не могат да се спасят?

Дяволът: Да, един определен метод – и той е толкова ефективен, че никога не се проваля.

***: Да разбирам ли, че Вашият метод е толкова ефикасен, че опонентът ви не може да призове обратно онези, които сте хванали в Капана си чрез такова „подхлъзване“?

Дяволът: Точно това твърдя! Мислиш ли, че бих могъл да контролирам толкова много хора, ако опонентът ми можеше да ме възпре?

Нищо не може да ми попречи да придобия контрол върху хората освен самите хора.

Нищо не може да ме спре освен силата на правилното мислене. Хората, които мислят сами, не се плъзгат по повърхността на нещата и не се носят по течението.

Те разпознават силата на своето собствено мислене. Нещо повече – те опознават тази сила и няма човек на земята, който може да й устои.

***: Продължете нататък и ми разкажете повече за методите с помощта на които карате хората да се носят по течението към Ада с Вас!

Дяволът: Насърчавам хората да се плъзгат по повърхността на нещата по отношение на всичко, което упражнява контрол върху независимата мисъл и действие.

Да вземем например въпросът за здравето. Карам хората да ядат прекалено много – и то храна, която не е полезна.

Това води до проблеми с храносмилането и разрушава силата на независимото мислене.

Ако училищата и църквите отделяха повече време, учейки децата как да се хранят правилно, това би нанесло непоправими щети на моята кауза.


Брак: Насърчавам мъжете и жените да встъпват в брак без цел и смисъл, които да водят до превръщането на съвместното съжителство в хармонично общуване.

Ето, това е едно от моите най-мощни оръжия в плана ми да карам хората да се носят по течението на живота.

Карам женените двойки да се бият и спорят за материални придобивки.

Карам ги да си противоречат по въпроса за обучението на техните деца.

Карам ги да влизат в неприятни диалози за техните интимни отношения, както и да спорят за приятелите и социалния си живот.

Държа ги толкова заети в това да се обвиняват един друг, че те никога нямат време за нещо друго, така че да успеят да разбият навика да се носят по течението.

Професия: Уча хората да се носят по течението, като ги карам след завършване на училище да започнат първата работа, която успеят да намерят, без да имат друга определена цел или посока освен тази да оцеляват.

Посредством този номер държа милиони хора в капана на страха от бедността в живота им. С помощта на този страх ги водя бавно, но сигурно натам, накъдето желая.

Накрая те достигат линията, която, веднъж преминал, човек никога не престъпва обратно.

Спестявания: Насърчавам хората да харчат смело и да спестяват малко или пък да не спестяват въобще, докато не получа пълен контрол върху тях чрез страха им от бедността.

Социална среда: Уча хората да поддържат неприятна и нехармонична среда на общуване у дома, на работното място, във връзките си с роднини и познати и да пребивават в тази среда, докато не ги хвана в навика да се носят по течението.

Доминиращи мисли: Карам хората да мислят негативно.

Този навик води до негативни действия и предизвиква хората да реагират противоречиво, изпълвайки ума им със страхове, а това ми постила пътя към парадния вход на съзнанието им.

Когато се загнездя вътре, аз се представям на хората под формата на негативни мисли, за които те вярват, че са техните собствени.

Засявам семената на тези негативни мисли в съзнанието на хората посредством вестниците, телевизията, радиото и всички други популярни средства, които могат да повлияят на съзнанието.

Карам хората да ме оставят да мисля вместо тях, тъй като те са прекалено лениви или твърде безразлични, за да разсъждават сами.

***: Правя си извода, че според Вас носенето по течението и ленивостта са едно и също. Вярно ли е?

Дяволът: Точно така.

Всеки навик, който кара човек да се мотае и да отлага нещо- например взимането на някакво определено решение –

води до навика да се носиш по течението.

📌 Прочетете също и:

👉 Стоп на отлагането и среща с „късмета“ на всяка крачка! [Част 1]

👉 Стоп на отлагането и среща с „късмета“ на всяка крачка! [Част 2]***: Човекът ли е единственото създание, което протаква?

Дяволът: Да. Всички останали същества се движат в съответствие с определени закони на природата.

Единствено човекът се противи срещу природните закони и се носи по течението тогава, когато си поиска.

Всичко извън ума на човека се контролира от моята противоположност според закони, които са толкова конкретни, че да се остави нещо да се носа по течението е напълно невъзможно.

Аз успявам да контролирам човешкото съзнание единствено благодарение на навика на хората да се носят по течението.

С други думи, аз успявам да контролирам съзнанието на хората само, защото те пренебрегват или отказват да осъзнаят факта, че могат да управляват и използват своите собствени умове.

***: Това, изглежда, е доста сериозна крачка за едно обикновено човешко създание.

Нека да се върнем на дискусията за нещо не толкова абстрактно.

Моля Ви, разкажете ми по какъв начин се отразява във всекидневието на хората навикът им да се носят по течението и го направете с думи, които по възможност да бъдат разбираеми за всички.

Дяволът: Бих предпочел в това интервю да говорим за по-възвишени неща!

***: Казаното от вас ме кара да си правя извода, че да се носиш по течението е слабост, която неминуемо води до провал, независимо дали става въпрос за личности, или за цели нации.

Това ли имате предвид?

Дяволът: Да, този навик е основната причина за провала във всеки един аспект от живота.

Мога да контролирам всеки, в когото успея да създам навика да се носи по течението – в която и да е област.

Причините за това са две.

Първо, човекът, който се остави на течението, е мек като глина в ръцете ми и аз мога да го моделирам по какъвто начин пожелая, тъй като носенето по течението пречи на способността за самостоятелно мислене.

На второ място, такъв човек не може да получи помощ от моя опонент, тъй като той не се докосва до нищо, което е толкова меко и безполезно.

***: Това ли е причината мнозинството от хората да са бедни, а само малка част да са богати?

Дяволът: Именно това е причината. Бедността, точно както физическите болести, е заразна.

Винаги ще я откриете там, където има хора, които се носят по течението, и никога сред онези, който знаят какво искат и са твърдо решени да го постигнат!

Може би ще разбереш какво имам предвид, когато насоча вниманието ти към един факт- хората, които не се носят по течението и които аз не контролирам, и онези, притежаващи по-голяма част от богатството на света, са едни и същи!

***: Винаги съм смятал, че богатството е коренът на всяко зло, че бедните и нисшите духом ще наследят царството Небесно, а богатите ще бъдат предадени във Ваши ръце.

Какво ще отговорите на това?

Дяволът: Хората, които знаят как да придобият материални блага на този свят, в общи линии знаят и как да избегнат Дявола.

Способността да се печели е заразна. Онези, които се носят по течението, не придобиват нищо освен онова, което никой друг не желае.

Ако повече хора имаха ясно определени цели и по-силно желание за материални и духовни блага, бих имал много по-малко жертви.


📝 Точният стих от Библията говори за сребролюбието, а не за парите сами по себе си:
„Защото корен на всички злини е сребролюбието…“ 1 Тимотей, 6:10

***: Дайте пример за хора, върху които не можете да упражнявате контрол?

Дяволът: Нямам влияние върху човек, който не се носи по течението – сега или когато и да било.

Контролирам само слабите, а не онези, които мислят самостоятелно.

***: Продължете нататък и ми опишете един типичен човек, който се оставя на течението.

Опишете ми го точка по точка така, че да мога да го разпозная, когато го видя.

Дяволът: Първото нещо, което ще забележите у такъв човек, е пълното отсъствие на важна цел в живота.

– У него се наблюдава очевидна липса на самочувствие.

– Той никога няма да завърши нещо, за което се изисква полагането на някакво усилие.

– Той харчи всичко, което изкарва, а ако може да получи кредит – харчи дори повече.

– Той боледува от някаква реална или измислена болест и вдига олелия до Бога и при най-малката физическа болка.

– Има съвсем малко или никакво въображение

– Когато се налага да свърши нещо, той го прави без ентусиазъм и инициатива, плъзвайки се по пътя на най- малкото съпротивление при всеки удобен случай.

– Той е с кисел нрав и трудно може да сдържа емоциите си.

– Личността му не притежава никакво очарование и той трудно привлича други хора.

– Той има мнение за всичко, но няма практически познания за нищо.

– Той може да е упражнявал множество професии, но не се е специализирал в нито една от тях.

– Той избягва да работи в сътрудничество с хората около себе си – дори с онези, от които зависят хлябът и подслонът му.

– Той продължава да прави едни и същи грешки отново и отново и никога не се учи от неуспеха си.

– Той е ограничен и не проявява толерантност по никакви въпроси, готов е да разпъне на кръст всички, които не са съгласни с него.

– Той очаква от околните всичко, но в замяна е готов да направи много малко или дори нищо.

– Може да започне много неща, но не завършва нито едно от тях.

– Той може да се оплаква на висок глас от правителството, но от него никога няма да чуете предложение как нещата биха могли да бъдат направени по-добре.

– Той никога няма да вземе решение за нищо в живота си, ако може да го избегне, а ако все пак го насилят да направи избор, ще се спре на първата попаднала пред очите му алтернатива.

– Той яде твърде много и се движи твърде малко.

– Той ще си поръча алкохолно питие, ако някой друг плати за него.

– Той играе комар, ако знае, че ще може да излъже. – Той критикува хората, успели да постигнат целите си.

– Накратко, човекът, който се носи по течението, е склонен да положи усилия, за да избегне мисленетео и не е склонен да положи никакви усилия, за да живее по-добре.

– Той по-скоро ще излъже, отколкото да признае, че е невежа в някоя област.

– Ако работо за други хора, ще ги критикува зад гърба им и ще ги ласкае в тяхно присъствие.

***: Вие ми скицирахте портрета на онзи, който, който се носи по течението. А сега, моля Ви, опишете човека, който не се носи по течението, така, че да мога да го разпозная, щом го видя.

Дяволът: Първият признак на човека, който не се носи по течението, е следният:

– Той непрекъснато е зает с някаква дейност, според някакъв план, който е много конкретен и добре организиран.

– Този човек си е поставил цел в живота, по която неуморно работи, като същевременно има и множество по-малки цели, всяко от които се вписва в неговата основна схема.

– Тонът на гласа му, бързината на стъпките му, начинът, по който блестят очите му, бързината, с която взима решения, ясно го определят като човек, който знае точно какво иска и е твърдо решен да го постигне.

Без значение колко дълъг път трябва да извърви или каква цена трябва да плати.

– Ако му за зададете въпрос, той ви отговаря директно и никога не изпада в странични отклонения, които да му осигурят път за бягствао.

– Той прави услуги на мнозина, но приема услуги само когато са честни и равностойни – или не приема изобщо.

– Той застава винаги начело, без значение дали участва в някаква игра или воюва на война.

– Ако не знае отговора на някой въпрос, си го признава честно.

– Той никога не обвинява другите за своя провал, без значение дали обвиненията са заслужени или не.

– В миналото са го наричали „човек, който взима каквото иска“, но той е и „човек, който дава каквото иска“.

– Той управлява един от най-добре развитите бизнеси в града и присъствието му се усеща, където и да отиде.

– Той се превръща във вдъхновение за всеки, който се докосне до неговия ум.

– Но най-очарователната характеристика на човек, който не се носи по течението, е следната:

този човек има ум и го използва винаги.

Искренo се надявам дългият текст да не ви е отегчил и ако не сте чели книгата на Наполеон Хил – горещо ви препоръчвам да го направите.

Разпознахте ли се някъде в интервюто с Дявола?

Имате ли в обкръжението си хора, носещи се по течението?

Споделете в коментари👇


ПроАктивни е дигитален планер – платформа за цялостна организация и създаване на навици.

И докато всички се мъчат да усложнят допълнително дните си и да се затрупат с излишни инструменти, изкуствен интелект и куп безполезна информация, ние се стремим да опростяваме и да се фокусираме върху най-важното.

Всичко започна тук

Изградете си фантастична идентичност и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Помогнете ни да достигнем до повече хора като споделите този материал в социалните мрежи.

Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻

Остави коментар

Напишете вашият коментар
Въведете името си

Сходни статии