Сигурност – реалност или илюзия!

Уейн Дайър е един от авторите, които засягат най-много човешките слабости. Посветил мнолго време на това как да се освободим от самопогубващото поведение, следващите редове дават една по-различна представа за сигурността и съществува ли тя изобщо…

И така…

Преди много години сте се научили как се пише ли­тературна тема или съчинение. Тогава ви учеха, че ви е необходим подходящ увод, стегнато изложение и за­ключение.

За съжаление със същата логика може да сте подходили и към живота си и да сте започнали да гледа­те на живеенето като на тема.

Уводът е детството ви, когато сте се подготвяли да станете личност.

Изложе­нието е зрелият ви живот, организиран и планиран в очакване на вашето заключение, свързано с пенсионира­нето и щастливия край.

Или поне така сте си мислели…

Цялото това организирано мис­лене ви пречи да изживявате сегашните си моменти. Да живеете според този план, означава, че имате гаранция, че винаги всичко ще бъде наред.

Сигурността, оконча­телният план, е за мъртъвците. Сигурността означава да знаеш какво ще се случи. Сигурността означава лип­са на вълнение, на рискове, на противодействие. Сигур­ността означава липса на развитие, а това е равносилно на смърт.

Освен това сигурността е мит.

Докато ходите по земята, вие никога не можете да имате сигурност. А дори да не беше мит, сигурността щеше да е отвратите­лен начин на живот, защото премахва вълнението и раз­витието.

В този контекст думата „сигурност“ се отнася до външните гаранции, до притежания като пари, къща и лека кола, до крепости като служба или позиция в об­ществото.

Има и друг вид сигурност обаче, която си струва да бъде постигната.

Тя е вътрешната сигурност и вярата, че можете да се справите с всичко, което живо­тът ви поднася. Това е единствената трайна сигурност, единствената истинска сигурност.

Нещата могат да се объркат, криза може да погълне парите ви, къщата ви може да стане собственост на други хора, но вие можете да бъдете скала от самочувствие.

Можете така силно да вярвате в себе си и във вътрешните си сили, че нещата да изглеждат като приятни, но несъществени допълне­ния към живота ви.

Опитайте едно просто упражнение.

Представете си, че сега, в този миг, докато четете това, някой се спусне върху вас, съблече ви гол и ви натовари на хели­коптер.

Без предупреждение, без пари, само вас и нищо друго.

Представете си също, че ви отведат насред Китай и ви пуснат в някое поле. Ще се сблъскате с нов език, нови навици и нов климат и ще имате единствено себе си.

Ще оцелеете ли или ще се провалите?

Ще можете ли да си намерите приятели, да си набавите храна, да се подслоните и други подобни, или просто ще легнете и ще се завайкате колко сте нещастен, задето такова теж­ко бедствие ви е дошло до главата?

Ако се нуждаете от външна сигурност, вие ще загинете, тъй като ще бъдете лишен от всичко, което притежавате.

Ако имате вът­решна сигурност обаче и ако не се боите от неизвест­ността, вие ще оцелеете.

Затова сигурността може да се определи повторно като убеждението, че можете да се справите с всичко, дори с липсата на външна сигурност.

Стремете се да не попаднете в капана на външната си­гурност, тъй като тя ви отнема способността да живее­те, да се развивате и да се самоосъществявате.

Поглед­нете хората, които нямат външна сигурност и не плани­рат всичко до най-големи подробности. Може би те са отишли много напред. В най-лошия случай те могат да вкусват нови преживявания и да избягват потребността винаги да са откъм сигурната страна.

Какво мислите? На коя сигурност разчитате повече?

На външната или на вътрешната?


ПроАктивни е платформа за създаване на навици и постигане на фантастични цели. Разглеждаме човешките слаби и силни страни и способността на всеки човек да сътвори собствената си реалност. Изследваме и анализираме всичко онова, което ни мотивира и прави по-осъзнати човешки същества.

Вярваме че проактивността е онзи навик, който може да промени вярванията, нагласата и събитията в живота и да помогне за постигането и на най-смелите мечти.

Създадохме:

🔷 приложение за навици

🔷 разширение за организация на деня

Вярваме, че тези инструменти ще ви помогнат да създадете повече полезни навици и да поставите важните за Вас неща на първо място.

Изградете си идентичност, която да ви превърне в най-добрата ви версия и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Остави коментар

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Сходни статии