Навик № 3 – Поставете най-важните неща на първо място [7-те навика на високоефективните хора]

Ще започна тази статия с най-любимото ми упражнение за организация. Онaзи организация, която можем да си наложим сами.

И понеже 7-те навика може да изглеждат самостоятелни, но те са дълбоко свързани, по-надолу ще ги съпоставим отново.

Ето го и упражнението. То е съвсем просто, но в неговата простота се крие и високата ефективност, до която води прилагането му.

Отговорете си на следните 2 въпроса.

① Кое е това нещо, което мога да направя (но не го правя в момента) и което, ако правя редовно, би предизвикало голяма положителна промяна в живота ми?

② Кое е нещото, което би променило по същия начин личния или професионалния ми живот?

И ако Навик 1 казва, че аз съм създателя и моя е отговорността за живота ми..

И ако Навик 2 казва, че мога да създам всичко първо в ума си..

То Навик 3 е същинското, физическото създаване.

Тоест, то е онова нещо, което аз действително мога да направя – тук, сега, днес, утре или следващия понеделник. Този навик е избора да премина от умственото, към материалното създаване.

И след като си отговорите на двата въпроса от упражнението, можете да се съсредоточите върху начините, по които да ги приведете в действие.

Навик 3 олицетворява свободната воля.

Тази способност, която ни два привилегията да правим съзнателни избори, да взимаме съзнателни решения и след това да действаме в съответствие с тях.

Вместо да бъдем задействани от външни фактори и влияния, да се задействаме от своята вътрешна мотивация и сила.

Човешката воля е нещо невероятно, пише Стивън Кови. Тя е в основата на спечените битки, които са изглеждали обречени.

Тя е в основата на нечовешки подвизи и свидетелство за силата на човешкия дух във всички сфери на човешкия живот.

От това до каква степен сме развили независимата си воля, се измерва и качеството ни на живот. Звучи малко пресилено, но нека поставим това твърдение в контекст.

Аз съм работещ мъж, със собствен бизнес и прекрасно семейство. Ежедневието ми е приютило повече задължения и ангажименти, отколкото времето и възможностите на един човек позволява.

Стресът все по-често изцежда и последните ми сили вечер, а умората не ми позволява да направя някои от нещата, които са свързани с личността ми.

Вече съм на средна възраст и от много време искам да започна да се грижа малко по-добре за физическото си състояние.

Искам, но никога не успявам да открадна онзи така бленуван 1 час, в който вниманието ми да не е погълнато от работата, жена ми или децата ми.

Мачът е свирен.

Нещата са ясни.

Просто нямам време.

Така би изглеждала равносметката, ако аз позволя на външните фактори и ежедневието да диктуват правилата.

Ако приложа Навик 3 и се възползвам от независимата си воля, мога да стигна до друга равносметка.

Мога да реша, че искам активно да се движа 3 пъти в седмицата, независимо дали ходя на фитнес, бягам в парка или играя тенис.

Мога да го обсъдя със съпругата ми, като си направим приличен план, така че никой да не е ощетен.

Мога да я отменям за домакинските задължения и грижата за децата в дните, в които не тренирам.

А тя, на своя ред, може да използва това време, за да върши нещо, което е важно лично за нея. Лично за нея като човек, а не в ролята й на майка и съпруга.

И равносметката би изглеждала така:

Аз ще имам време и възможност най-накрая да се погрижа за тялото си, което вече ми дава сигнали, че е крайно време да го направя.

Ще имам качествено време с децата си, защото в дните, в които не тренирам, ще прекарам съзнателно време в различни занимания с тях.

Съпругата ми, която е постоянно ангажирана с дома и децата ни, ще има лично време, в което ще направи нещо важно за себе си.

И двамата ще се чувстваме по-добре.

Комуникацията най-вероятно ще се подобри в резултат на това, че и двамата ще се чувстваме по-удовлетворени.

И всичко това, защото решавам да поставя едно от най-важните неща, а именно здравето ми и тялото ми, точно където му е мястото.

На първо място.

Навик 3 може да бъде приложен за всяко нещо.

Ние хората сме склонни да отделяме време за всяка дейност, което е достатъчно важно за нас.

Запаленият рибар ще смени смяната си на работа, ще се лиши от съня си като стане по тъмно, ще даде последните си пари за нова въдица – защо?

Защото това е важно за него и защото има независимата воля да го постави на едно от първите места за себе си.

Ако на същият този човек му се налагаше да направи същите тези жертви за нещо, което не е важно за него, тези действия биха били мъчение.

Важна е вътрешната мотивация и онова вътрешно парещо желание да извършим или не нещото.

Важна е независимата воля. Във всекидневния живот, именно с нея се измерва нашата цялостност, която е една от основните личностни ценности.

Тя изразява способността ни да даваме и спазваме обещанията най-вече към нас самите, да следваме собствените си думи.

Тя е честност спрямо себе си – същината на проактивното израстване.

И следващия път, когато лениво кажем: само ако имах повече време, щях…..

да спрем за момент и да си припомним, че ние всъщност имаме време за всичко, което наистина желаем.

Казваме, че нямаме време за нещата, които знаем, че ще са ни много полезни, но просто не ни се правят.

Мисля си, ако ми се наложи да стана в 4 сутринта, за да отида за риба, как ли ще се чувствам?

Реално погледнато, със сигурност мога да стана в 4 сутринта.

Със сигурност, мога да отида за риба. Със сигурност, мога да намеря време, стига наистина да го искам.

Но ако не го искам, аз просто ще кажа заветните думи: Нямам време.

А истината е, че имаме време за всичко. Предизвикателството е да отделим такова първо за важните неща, а след това за всички останали.

И когато практикуваме този навик и даваме приоритет на наистина важните неща, изграждаме дисциплина.

А изградим ли дисциплина в кое да е направление, реализирането на всяка поставена цел е неизбежно.

Думата дисциплина е с латински произход и буквално означава обучение, учене.

Тоест, като всяко друго умение, тя се придобива с времето.

Да се водиш не от моментните си настроения и желания, а от първостепенните по важност неща в живота, е едно от най-важните умения.

То има силата да преобрази всеки човек, всеки живот, всеки сценарий.

Е. М. Грей, в своето есе „Общият знаменател на успеха“ описва мисията на своя живот.

Прекарвайки голяма част от него в търсене на общата характеристика на всички успешни хора, той стига до следния извод.

Тази обща характеристика не била нито упорития труд, нито големия късмет, нито важните контакти и познанства, макар те също да имат своето ключово значение.

Общата характеристика на всички хора, постигнали завиден успех била именно

Навик № 3 – те поставяли най-важните неща на първо място.

Именно на Е. М. Грей са думите:

„Успяващият човек има навик да прави нещата, които неудачниците не обичат да правят“.

Забележете, това не означава, че успяващите хора обичат да правят тези неща, а че ги правят, въпреки че не им харесва.

За да подчини собствената си воля по този начин, човек трябва да има ясна мисия и цели, които извират отвътре навън.

Това е онова изгарящо отвътре „ДА„, което му позволява да каже „НЕ“ на други неща, далеч по-приятни за правене.

Затова, в контекста на навик № 3:

Организирайте се и действайте съобразно приоритетите си!

Поставете си дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели.

Но преди да започнете да управлявате времето си, научете се да управлявате себе си.

Така ще сте извървели по-голямата част от пътя. Защото да управляваш себе си, означава че имаш контрол не само върху действията си, а и върху начина си на мислене.

Върху нагласата си.

Върху начина, по който реагираш както на добрите, така и на лошите моменти.

Както казва Питър Дракър:

„Ефективните хора не са настроени за проблеми, а за възможности!“

Те мислят напред. Предвиждат разрешаването на евентуален проблем, още преди да е възникнал.

Тук най-вероятно им помага много Навик 2.

🔹 Те по-рядко попадат в кризисни ситуации.

🔹 Те по-рядко имат крещящо спешни задачи.

🔹 Те по-рядко попадат в непредвидени ситуации.

Нека видим как Стивън Кови подрежда „НЕЩАТА“, според тяхната важност.

Той разпределя ежедневните дейности, с които всеки от нас е зает по един или друг начин, в 4 квадранта.

Квадрант 1 СПЕШНО

Дейности: Кризи, Неотложни проблеми, важни проекти с краен срок за изпълнение.

Общ знаменател: СТРЕС

Квадрант 2  НЕ ТОЛКОВА СПЕШНО

Дейности: Превантивни мерки, Продуктивни дейности, Изграждане на взаимоотношения, Откриване на нови възможности, Планиране, Пресътворяване

Общ знаменател: ПРОАКТИВНОСТ

Квадрант 3  СПЕШНО

Дейности: Прекъсвания, телефонни разговори, писма, отчети, доклади, срещи, обичайни дейности

Общ знаменател: РАЗСЕЙВАНЕ

Квадрант 4  НЕ ТОЛКОВА СПЕШНО

Дейности: Делнична работа, част от пощата, неангажиращи телефонни разговори, отношение с хора, които ни губят времето, приятни дейности

Общ знаменател: РУТИННИ ДЕЙНОСТИ, УДОВОЛСТВИЯ

Двата основни фактора в квадрантите са: ВАЖНО и СПЕШНО

„Спешно“ извиква у нас асоциация с важно, неотложно, сега, веднага. Тези действия ни задействат и ние предприемаме действия на момента.

Има разлика обаче дали спешните неща са важни или не.

Можем винаги да сме на режим спешно и това да не доведе до никакви резултати. Или пък тази спешност да идва от очакванията и приоритетите на другите хора.

Няма да анализираме дейностите от всеки квадрант.

Ще се съсредоточим върху Квадрант 2, и дейностите, които извършват ефективните хора.

Тези, които са ориентирани към резултатите и се задвижват от собствените си приоритети.

Ако сега се върнете на двата въпроса от упражнението в началото. В кой квадрант попадат по-голямата част от ежедневните ви дейности?

Колко от тях са спешни и колко са важни?

Защото дейностите от Квадрант 2 не са спешни, но важни ли са?

Не просто са важни. Те са най-важните.

И тук повечето хора падат в капана. Щом не са спешни, не са важни. Но истината е, че когато ги прескочите, всички останали неща стават изведнъж спешни.

Поканете Навик 3 в живота си още днес.

Независимо дали сте студент, работник, директор, домакиня или собственик на огромна компания:

Ако разберете коя от вашите дейности лежи в Квадрант 2 и ако започнете проактивно да я осъществявате, ще станете в пъти по-ефективни.

Кризите и проблемите ще намалеят, защото ще сте направили нужното да избегнете кризите.

Ще разберете точно как работи Принципа на Парето, при който 80 % от резултатите произтичат от 20 % от дейностите.

Ако се чудите как да освободите повече време за Квадрант 2, откраднете такова от Квадрант 3 и 4.

Как да приложите всичко това?

Опитайте се през следващите 7 дни да прекарвате максимално много време в Квадрант 2 като следвате този семпъл план.

Определете ролите си!

Да речем че ролите ви са – съпруг, баща, мениджър, председател на обществен комитет.

Най-вероятно имате ангажименти по всяка една от личните, социалните и професионалните си роли. Използвайте тези роли, когато изготвяте седмичния си график.

Изберете си цели!

Помислете и определете няколко важни неща за всяка една от ролите си, която искате да постигнете в следващите 7 дни.

[Най-добре е тези седмични цели да са обвързани с дългосрочната ви визия]

Изгответе си график!

Можете да го направите на обикновен бял лист, който да поставите на място, на което ще можете да преглеждате най-малко сутрин и вечер.

📌 Можете да използвате и електронен дневник. Ние сме почти на финала и след по-малко от месец ще стартира нашата първа рожба – Цялостния дигитален дневник на ПроАктивни.

Вложихме цялата си любов в него и вярваме, че ще ви е истински полезен.

Все още не можете да се възползвате от него, но ако искате да сте сред първите научили за официалния ни старт, можете да оставите имейла си, за да ви уведомим, когато сме готови🙏

Когато изготвяте седмичния си график, използвайте ролите си и целите, които си поставихте.

Освен ако вече не сте прилагали тези принципи, най-вероятно имате цял списък с неща, за които никога не намирате време.

Това може да са най-различни задачи, като например:

… да изгледам обучението за excel, да пресея цветята, да посетя родителите си…

… да нарисувам рисунка със сина си, да напиша чернова за речта си, да анализирам обратната връзка на служителите си, да сготвя вечеря на съпругата ми, да се обадя на …

На пръв поглед това са НЕ спешни, Не толкова важни задачи, но ако сте чели внимателно дотук, сигурно сте прозрели, че за да не стават нещата спешни и неотложни, трябва да се работи с тях навреме.

Трябва да си отгледате среда, в която трудно виреят спешности от всякакво естество. В противен случай, несъзнателно си отглеждате стрес.

Точно както отглеждате цвете в саксия – поливате го, пресаждате го, подхранвате го.

По същия начин се отглежда и стреса – ежедневно му добавяте „тор“ и л…. и накрая той избуява, сякаш е пораснал за една нощ.

Но нито цветята, нито стресът растат за една нощ. Затова пък можете да приложите Навик 3 и за двете!

Затова бъдете проактивни и отгледайте това, на което искате да се радвате като резултат.

През тези 7 дни, със сигурност планът ви ще бъде подложен на редица изпитания.

Ще получавате неочаквани телефонни обаждания, колата ще се развали или нещо, извън вашия контрол ще се случи.

И това е ОК.

Когато и ако се появи такава ситуация, просто разгледайте случващото се в контекста на СПЕШНО и ВАЖНО.

Ако ви се обадят от работа и ви кажат, че спешно трябва да поемете смяна в почивния си ден, а вие вече сте планирали важно семейно пътуване извън града – имате избор да приемете или да откажете.

Ако ви се обадят от училище, че синът ви е паднал и си е счупил ръката – тук ролята ви на баща е единствената важна роля и е ясно какъв избор ще направите.

Казано накратко – Изживейте Графика си.

И не се притеснявайте, че ще загубите гъвкавостта си. Напротив.

Ако практикувате Навик 3, след време дори графикът ви да става все по-запълнен, ще се отваря все повече свободно време за креативност и спонтанност.

Защо ли?

Защото ще се научите да казвате НЕ на толкова неща и те няма да ви липсват.

Ще отказвате на токсични хора, безполезни дейности, лоши отношение, лоша храна и лошо ежедневие.

А тези неща заемат твърде много време от деня на реактивния човек.

Може да ви изглежда, че разграфения и плануван ден е ограничаващ, но всъщност той единствено ще ви освободи.

За да практикувате Навик 3 и да бъдете доволно ефективни, следва да помислите и за делегирането.

Всички онези дейности, които ви отнемат много време, а са с ниски или понякога нулеви резултати – делегирайте на някой друг.

Ефективното делегиране на работа на другите е една от най-продуктивните дейности, които съществуват.

Много хора не са съгласни с това твърдение и залагат на принципа: Ще свърша всичко сам, за да ми е мирна главата.

Ако можете да си го позволите, ако имате цялото време на света и не гоните кой знае какви резултати – тогава да.

Но нека разгледаме следния пример.

Да си представим, че вие сте собственик на блог, който развивате, за да насочвате читателите към платените си услуги.

Давате качествена информация под формата на статии, които засягат проблем, който вашата услуга решава. Това е чудесно.

Вие сте много добри в предлаганата услуга, но изобщо не ви бива в писането на статии.

Отнема ви много време, изпива цялата ви енергия и накрая не сте удовлетворен от получения резултат.

Това просто не е вашето нещо.

Твърдо сте решили обаче, че ще пишете сам съдържанието си. И така, в графика ви всеки ден има 2 часа, които сте блокирали за писане.

Планирали сте да завършите статията за 3 дни. На третия ден установявате, че още сте едва до средата на статията, а и създаденото до момента ½ парче текст – не блести особено.

А сега да си представим, че делегирате тази задача на човек, който се занимава професионално с това.

И ако на вас ви отнеме една седмица (7 дни х 2 часа/ден) да създадете статията, на него би му отнело 1 ден, а може и по-малко.

А и крайният резултат най-вероятно ще е в пъти по-добър.

Колко повече неща, в които сте адски добри, можете да свършите за тези 14 часа, ако не ги отделяте в писането на тази статия?

Ако се занимавате с консултации например, това са 7 двучасови консултации на седмица.

Ще спечелите повече пари, ще сте удовлетворени от свършената работа и със сигурност няма да сте емоционално изцедени.

Определете човешките, техническите, финансовите и организационните ресурси, които са необходими, за да постигнете желания резултат.

След това делегирайте смело и се посветете на нещата, в които ви бива и които представляват онези 20 % от Правилото на Парето, които носят 80 % от резултатите ви.

Как да го приложите на практика.

Разгледайте отново седмичния си график. Анализирайте кои дейности ви отнемат повече време, от колкото бихте искали.

Помислете кои от тях можете да делегирате и как ще използвате освободеното време.

След това просто го направете. За Навик 3 и умението да приоритезираме правилно може да се напишат няколко книги.

Затова само ще отбележим следните ключови момента в обобщение:

Поставете наистина важните неща на първо място.

Отговорете си искрено на следните два въпроса:

Кое е това нещо, което мога да направя (но не го правя в момента) и което, ако правя редовно, би предизвикало голяма положителна промяна в живота ми?

Кое е нещото, което би променило по същия начин личния или професионалния ми живот?

Не забравяйте, че имате независимата воля да ръководите всичко, което е въпрос на избор.

Научете се да казвате НЕ на маловажните неща и ДА на важните такива.

Правете не спешните навреме, за да не се превърнат в крещящо спешни.

Направете си поне 7 дневен график, изграден върху Навик 3 и го следвайте.

Делегирайте дейностите, които отнемат прекалено много от времето и енергията ви, без да ви носят желаните резултати.

❗ Винаги се връщайте към Първия навик – Бъдете ПроАктивни, за да бъдете ефективни.


ПроАктивни е дигитален планер – платформа за цялостна организация и създаване на навици.

И докато всички се мъчат да усложнят допълнително дните си и да се затрупат с излишни инструменти, изкуствен интелект и куп безполезна информация, ние се стремим да опростяваме и да се фокусираме върху най-важното.

Всичко започна тук

Изградете си фантастична идентичност и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Помогнете ни да достигнем до повече хора като споделите този материал в социалните мрежи.

Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Остави коментар

Напишете вашият коментар
Въведете името си

Сходни статии