ДОБРЕ? ЗЛЕ? КОЙ ЗНАЕ?

В древни времена един крал си порязал пръста по време на лов. Той повикал лекаря си, който винаги го придружавал по време на ловните излети и поискал да му превърже раната.

– Много ли е зле? – попитал кралят.

-Добре? Зле? Кой знае? – отвърнал лекарят и те продължили да ловуват.

Докато се върнат в двореца, раната се инфектира­ла, затова кралят отново повикал лекаря.

Той я почис­тил, внимателно я намазал с някакъв мехлем и пак я превързал.

-Сигурен ли си, че вече е по-добре? – попитал кра­лят, леко обезпокоен.

-Добре? Зле? Кой знае? – отново казал лекарят.

Кралят се разтревожил.

Тревогите му били потвърдени, когато няколко дни по-късно пръстът бил толкова зле, че се наложило ле­карят да го ампутира!

Кралят бил бесен заради неком­петентността му и лично го ескортирал до тъмница­та, където го затворил.

-Е, лекарю, добре ли си в затвора?

-Добре? Зле? Кой знае? – отговорил лекарят, вди­гайки рамене.

-Ти си не само некомпетентен, но и луд! – заявил кралят и си тръгнал.

След няколко седмици раната зараснала и кралят отново отишъл на лов. Докато преследвал едно живот­но, той се отделил от останалите и се изгубил в гора­та.

Лутайки се между дърветата, той бил заловен от туземно племе.

Това бил свещен ден за тях и ето че намерили кого да принесат в жертва на бога на джунг­лата!

Кралят бил завързан за голямо дърво и жрецът Започнал да напява и танцува, докато други точели жертвения нож.

Жрецът взел ножа и се приготвил да пререже гърлото на краля, когато внезапно извикал:

– Спрете! Този човек има само девет пръста. Не е достатъчно съвършен, за да бъде принесен в жертва на нашия бог.

Освободете го.

Няколко дни по-късно кралят успял да се върне в двореца и се запътил право към тъмницата, за да бла­годари на мъдрия лекар.

-Мислех, че говориш глупости, като повтаряш:

„Добре? Зле? Кой знае?“

Сега знам, че си бил прав. Това, че изгубих пръста си, беше добре.

То ми спаси живота. Зле постъпих, като те хвърлих в затвора.

Съжалявам.

-Какво говорите, Ваше Величество?

Ако не ме бях­те хвърлили в затвора, щях да съм с вас по време на лова и мен също щяха да ме хванат.

А на мен не ми липсва нито един пръст!

Всяка ситуация, колкото и лоша да изглежда, носи дълбоко скрита полза за нас, дори да не я виждаме.

Случва се и никога да не разберем, че малкото лошо, което ни спохожда сега, всъщност ни е избавило от голямото лошо, което е щяло да ни сполети.

Благодари и за доброто и за лошото, което ти предлага живота!

Прочети още за благодарността:

👉 Благодарност

Вярвай, че в точно този момент – това е било най-доброто за теб!

ПроАктивни е дигитален планер – платформа за цялостна организация и създаване на навици.

И докато всички се мъчат да усложнят допълнително дните си и да се затрупат с излишни инструменти, изкуствен интелект и куп безполезна информация, ние се стремим да опростяваме и да се фокусираме върху най-важното.

Всичко започна тук

Изградете си фантастична идентичност и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Помогнете ни да достигнем до повече хора като споделите този материал в социалните мрежи.

Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻

Остави коментар

Напишете вашият коментар
Въведете името си

Сходни статии