Смисълът – противоотрова срещу хаоса!

Смисълът е това, което може да запълни всяка празнота!

„Личната изгода е плод на слепия импулс.

Тя е краткосрочна на­града, повърхностна и егоистична.

Готова е да излъже, за да постигне своето.

С никого и с нищо не се съобразява.

Тя е незряла и безотго­ворна.

Смисълът е нейната зряла противоположност.

Той се проявява, когато импулсите са под контрол, когато са подчинени на по-висшия ред и хармония.

Всъщност смисълът се поражда от взаимодействие­то между възможностите, които светът предлага, и ценностната сис­тема, на която той се крепи.

Ако ценностната система е насочена към подобряване на Битието, смисълът ще се прояви като утвърждаване на живота и ще предложи противоотрова срещу хаоса и страданието.

Тогава всяко нещо ще придобие значение и ще стане по-добро.

Когато постъпвате правилно, действията ви позволяват да бъ­дете психологически интегрирани и днес, и утре, и в далечното бъ­деще, като по този начин облагодетелствате себе си, семейството си и заобикалящия ви свят.

Тогава всичко се синхронизира и обединя­ва около една и съща смислова ос.

Всичко се подрежда в идеална хармония.

Животът се изпълва със смисъл.

Това синхронизиране се случва на едно специално място във времето и пространството, чието съществуване успяваме да доловим с онази способност да усещаме неща, които са недоловими за сетивата, ограничени до функцията да събират информация и да я предават на мозъка.

Затова смисълът е много повече от изгодата.

Смисълът задоволява всички импулси, сега и завинаги.

Точно затова успяваме да го доловим.

Ако решите, че няма причина да негодувате срещу Битието, въп­реки неговата несправедливост и жестокост, ще започнете да забе­лязвате какво можете да поправите, за да намалите поне малко не­нужната болка и страдание.

Какъв е смисълът?

Ще си задавате въпроса:

„Какво мога да направя днес?„, или с други думи:

„Как да оползотворя деня си така, че да направя света по-добър вместо по-лош?“.

Отговорът може да е пред очите ви:

…растящият куп документи, които настояват за вашето внимание;

…стаята, която може да стане малко по-уютна, или ястието, което бихте могли да приготвите с повече желание и да поднесете с любов на семейството си.

Ако поставим „подобряването на света на върха на моралната си йерархия и се придържаме към това морално задължение, ще до­лавяме съществу­ването на все по-дълбок смисъл.

Това не е блажен­ство.

Не е и щастие.

А по-скоро изкупление, защото сме допуснали Битието ни да бъде опорочено и осакатено.

Това е отплатата, която дължим за безумното и плашещо чудо на собственото ни същест­вуване.

Това е начин да отдадем почит на Холокоста. Да отстраним частица от патологичните симптоми на историята. Това е поемане на отговорност като потенциални жители на Ада.

А също и готовност да служим като пазители на Доброто.

Личната изгода означава да крием скелети в гардероба.

Да крием под килима следите от чуждата кръв, която сме пролели.

Това е бяг­ство от отговорност.

Нещо недостойно, повърхностно и погрешно.

Погрешно е, защото, когато търсенето на изгода прерасне в модел на поведение, човекът се превръща в чудовище.

Погрешно е, защото преследването на изгода означава да снемем проклятието от себе си и да го прехвърлим на някой друг или на бъдещото си „аз“, при което и нашето бъдеще, и бъдещето въобще, ще стане по-лошо, а не по-добро.

Да правиш това, което е изгодно, е несъвместимо с вярата, със смелостта и саможертвата.

Както и с наблюдението, че действията и намеренията ни имат значение и че светът, такъв, какъвто е, има смисъл.

В живота е по-добре да имаме смисъл, отколкото да имаме това, което искаме, защото много често ние не знаем нито какво искаме, нито от какво имаме нужда.

Смисълът е това, което ни спохожда по собствена воля.

Ние можем да създадем подходящи условия за него и да го последваме, щом се прояви, но не можем да го създадем с уси­лие на волята.

Смисълът е знак, че се намираме на правилното място в правилния момент и балансираме на границата между хаоса и реда, където всичко се подрежда по най-добрия начин.

Това, което е изгодно, работи само в този момент.

selfish

То е внезап­но, импулсивно и ограничено.

Докато смисълът превръща обикнове­ната изгода в симфония на Битието.

Смисълът е това, което намира мощна изява не в думите, а в музикални произведения като „Ода на радостта“ на Бетовен

– триумфална експлозия от прекрасни мотиви, които един след друг се оформят от нищото.

Всеки инструмент свири своята партия в идеално съзвучие с хор от гласове, обхващайки ця­лото многообразие от човешки емоции, от отчаянието до радостната възбуда.

Смисълът – това е, когато всичко съществуващо се съединява и се понася във възторжен танц с една-единствена цел: прослава на живота.

(и няма значение колко добър е станал изведнъж, той може да става все по-добър и по-добър, и още по-добър, и така до безкрай)

Смисълът се проявява, когато танцът стане толкова екзалтиран, че всички ужаси на миналото, всички ужасни страдания, които произ­тичат от живота и които е преживяло човечеството, се превърнат в неизбежна, важна част от все по-успешния опит да изградим нещо трайно и добро.

Смисълът е съвършената хармония между хаоса на промяната и новите възможности, от една страна, и дисциплината на идеалния ред, от друга.

А целта на тази хармония е от съществуващия хаос да създаде нов, по-съвършен порядък, който може да породи още по-го­ляма и плодотворна хармония между хаос и ред.

Смисълът е Пътят – пътят на изобилието, мястото, където живеете, когато се ръководите от Любовта и говорите Истината, и когато не правите компромис с всичко това заради нещата, които искате или може да поискате.

Преследвайте това, което е изпълнено със смисъл, а не това, кое­то е изгодно.


ПроАктивни е дигитален планер – платформа за цялостна организация и създаване на навици.

И докато всички се мъчат да усложнят допълнително дните си и да се затрупат с излишни инструменти, изкуствен интелект и куп безполезна информация, ние се стремим да опростяваме и да се фокусираме върху най-важното.

Всичко започна тук

Изградете си фантастична идентичност и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Помогнете ни да достигнем до повече хора като споделите този материал в социалните мрежи.

Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻

Остави коментар

Напишете вашият коментар
Въведете името си

Сходни статии