СВИТЪК С НОМЕР 8 Днес ще увелича цената си стократно!

📌Откъс от книгата на Ог Мандино – „Най-великият търговец на света“, който представя безценна мъдрост, под формата на десет свитъка – всеки, от които съдържа конкретна стъпка за постигане на успех не само в търговията, а и във всяка друга област.

Черничево листо, докоснато от човешкия гений, става коприна.

Глинено находище, докоснато от човешкия гений, става замък.

Кипарисово дърво, докоснато от човешкия гений, става параклис.

Парче овча кожа, докоснато от човешкия гений, става царска одежда.

Ако е възможно стойността на листата, глината, дървото и кожата да се увеличи
стократно, дори хилядократно от човек, не мога ли да направя същото с глината, носеща моето име?

Днес ще увелича цената си стократно.

Приличам на пшеничено зърно, пред което има три перспективи.

Пшеницата може да се сложи в чувал и да се стовари в обора, за да нахрани свинята. Или може да се мели на брашно и да се превърне в хляб.

Или оставена в земята, да си расте, докато златистият връх се раздели и от едното се родят хиляди зрънца.

Аз приличам на пшениченото зърно, но с една разлика.

Пшеницата не може да избира дали да бъде храна за свиня, смляна за брашно, или засадена за размножаване.

Аз имам избор и няма да разреша животът ми да бъде храна за свиня, нито да бъде смлян под камъните на неуспеха и отчаянието и да бъде разкъсан и погълнат от волята на другите.

👉 СВИТЪК С НОМЕР 7 Аз ще се смея на света!

👉 СВИТЪК С НОМЕР 6 Днес ще бъда господар на емоциите си!

Днес ще увелича цената си стократно.

За да се отгледа и размножи, пшениченото зърно трябва да се скрие в тъмнината на земята.

Тъмнината, в която аз съм скрит, за да узрея, е моето невежество, неспособност, отчаяние и неуспех.

Както пшениченото зърно ще напъпи и цъфне само, ако се подхранва с дъжд, слънце и топли ветрове, така и аз трябва да се грижа за тялото и ума си, за да осъществя мечтите си.

Но за да порасне в пълен ръст, пшеницата трябва да се надява на капризите на природата.

При мен не е необходимо, защото имам власт да избирам съдбата си.

Днес ще увелича цената си стократно.

А как ще го изпълня?

Първо, ще поставя цели за деня, седмицата, месеца, годината и живота си.

Както трябва да падне дъжд преди пшеницата да пропука люспата си и да покълне, така и аз трябва да имам крайни цели преди животът ми да добие определена
форма.

Когато поставям целите си, ще обмисля най-добрата си проява в миналото и ще я увелича стократно.

Това ще е стандартът, по който ще живея в бъдеще.

Никога няма да се тревожа, че целите ми са твърде високи — та не е ли по-добре да насоча копието си към луната и да ударя само орел, отколкото да насоча копието си към орела и да ударя само скала?

Днес ще увелича цената си стократно.

Височината на целите няма да всява страх у мен, въпреки че може често да се препъвам преди да ги постигна. Ако се препъвам, ще се надигам и паданията няма да ме безпокоят — та нали всеки човек трябва често да се препъва, за да стигне до вечния дом.

Само червеят не се тревожи, че ще се препъне. Аз не съм червей. Не съм лукова глава. Не съм овца. Аз съм човек.

Нека другите строят с глината си пещера. Аз ще построя с моята замък.

Днес ще увелича цената си стократно.

Както слънцето трябва да затопля земята, за да роди тя младите пшенични стръкчета, така думите в свитъците ще затоплят живота ми и ще превръщат мечтите ми в реалност.

Днес изпълнението на всяко действие ще превъзхожда вчерашното.

Ще изкача днешната планина до върха на способностите си, но утре ще се изкача по-високо от днес, а в други ден ще бъде по-високо от утре.

Да надминавам действията на другите не е кой знае какво, по-важно е да надминавам собствените си действия.

Днес ще увелича цената си стократно.

И точно както топлият вятър води пшеницата до зрялост, същите ветрове ще отнесат
гласа ми към тези, които ще слушат, а думите ми ще съобщят моите цели.

Веднъж изречени, няма да смея да ги оттегля, да не би да изгубя престиж.

Ще бъда като пророк на себе си и въпреки че всички може да се смеят на словото ми, ще чуят моите планове и ще узнаят мечтите ми…

…така че няма къде да бягам, докато думите ми не станат дела.

Днес ще увелича цената си стократно.

Няма да извърша ужасното престъпление да се прицеля твърде ниско.

Ще работя това, което един некадърник няма да захване.

Винаги ще посягам по-далеч от възможното.

Никога няма да се задоволявам с постигнатото на пазара.

Постигайки целите си, винаги ще си поставям по-високи.

Винаги ще се стремя да организирам следващия час по-добре от настоящия.

Винаги ще заявявам целите си пред света.

Но никога няма да обявявам постиженията си.

Вместо това, нека светът се обърне към мен с похвала и дано имам мъдростта да я приема със скромност.

Днес ще увелича цената си стократно.

Пшениченото зърно, размножавайки се стократно, ще даде сто филиза.

Размножи стократния им брой десет пъти и те ще нахранят всички градове на света.

Нима не съм повече от едно пшеничено зърно?

Днес ще увелича цената си стократно.

А щом го направя, ще го направя отново и отново и то реализирам в себе си думите от свитъците, величието ми ще буди почуда и удивление.


ПроАктивни е дигитален планер – платформа за цялостна организация и създаване на навици.

И докато всички се мъчат да усложнят допълнително дните си и да се затрупат с излишни инструменти, изкуствен интелект и куп безполезна информация, ние се стремим да опростяваме и да се фокусираме върху най-важното.

Всичко започна тук

Изградете си фантастична идентичност и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Помогнете ни да достигнем до повече хора като споделите този материал в социалните мрежи.

Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻

Остави коментар

Напишете вашият коментар
Въведете името си

Сходни статии