СВИТЪК С НОМЕР 10 Днес ще се моля!

📌Откъс от книгата на Ог Мандино – „Най-великият търговец на света“, който представя безценна мъдрост, под формата на десет свитъка – всеки, от които съдържа конкретна стъпка за постигане на успех не само в търговията, а и във всяка друга област.

Днес ще се моля!

Кой е такъв неверник, че да не се е обръщал към своя Бог в момент на голямо бедствие или душевно терзание?

Кой не е крещял, изправен срещу заплаха, смърт или мистерия извън нормалните му преживявания и възприятия?

Откъде произлиза този дълбок инстинкт, който се изплъзва от устата на всяко живо същество в момент на смъртна опасност?

Махни рязко с ръка пред очите на някой и клепачите му ще замигат. Чукни някого по
коляното и кракът му ще отскочи.

Накарай някого да изпита таен ужас и устата му ще изрече: „Господи“ от същата дълбока подбуда.

Не е необходимо религията да е изпълнила живота ми, за да позная най-великото тайнство на природата.

Всички същества, които ходят по земята, включително човекът, притежават инстинкта да викат за помощ.

Защо притежаваме този инстинкт, тази дарба?

Нашите викове не са ли вид молитва?

Не е ли непонятно защо в свят, управляван от природни закони, се дава на агне, или муле, или птица, или човек инстинктът да вика за помощ, ако някой велик ум не е осигурил този вик да се чуе от висша сила, способна да чува и откликва на вика ни?

Отсега нататък ще се моля, но виковете ми за помощ ще бъдат само молби за ръководство.

Никога няма да се моля за материалните неща на света.

Не подвиквам на слуга да ми донесе храна.

Не поръчвам на ханджия да ми осигури стая.

Никога няма да се стремя към доставяне на злато, любов, добро здраве, дребни победи, слава, успех или щастие.

Ще се моля само за напътствия, посочващи ми пътя към спечелването на тези неща и молитвата ми винаги ще има отговор.

Напътствията, които търся, може да се появят или да не се появят, но нима и двете не са отговор?

Ако едно дете поиска хляб от баща си, но хлябът не дойде, бащата не е ли отговорил?

Ще се моля за ръководство и ще се моля като търговец, по следния начин:

О, Създателю на всичко съществуващо, помогни ми.

Защото днес излизам в света гол и самотен и без твоята напътстваща ръка ще се лутам далеч от пътеката, водеща към успех и щастие.

Не те моля за злато или дрехи, или дори за шансове, отговарящи на способностите ми, а
да ме водиш така, че да мога да придобия способности, равностойни на шансовете ми.

Научил си лъва и орела как да ловуват и да преуспяват със зъби и нокти.

👉 СВИТЪК С НОМЕР 9 Ще действам сега!

👉 СВИТЪК С НОМЕР 8 Днес ще увелича цената си стократно!

Научи ме как да ловувам с думи и да преуспявам с любов, за да мога да стана лъв сред хората и орел на пазара.

Помогни ми да остана смирен сред препятствия и поражения, но не крий от очите ми наградата, която ще дойде с победата.

Възложи ми задачи, с които другите не са се справили, но ме научи как да откъсна от
техните поражения семената на успеха.

Изправи ме срещу ужаси, които ще калят духа ми, но ме дари с храброст да се смея на опасенията си.

Отдели ми достатъчно дни за постигане на целите и все пак ми помогни да живея днес
така, сякаш е последният ми ден.

Напътствай ме в думите така, че да ми носят резултати, но ме оставяй ням за слухове, за да не наклеветя никого.

Възпитай в мен навика да опитвам и опитвам отново и все пак ми покажи как да използвам закона за търговските загуби.

Подкрепи бдителността ми да разпознава възможностите, но ме дари с търпение, което ще концентрира силата ми.

Потопи ме в добри навици, за да се удавят лошите, но ми дай състрадание към слабостите на другите.

Позволи ми да узная, че всичко ще отмине, но ми помогни да мисля за даровете на днешния ден.

Подложи ме на омраза, за да не ми е чужда, но напълни чашата ми с любов, за да превърна непознатите в приятели.

Днес ще се моля!

Но нека всичко това стане само, ако е такава волята ти. Аз съм малък самотен грозд, здраво закрепен за лозата.

И все пак си ме направил различен от всички други. Сигурно наистина има специално място за мен.

Води ме. Помогни ми. Покажи ми пътя.

Нека стана всичко, което си предвидил за мен, когато си посял моето семе и си избрал да покълне в лозето на света.

Помогни на смирения търговец. Води ме, Господи!


ПроАктивни е дигитален планер – платформа за цялостна организация и създаване на навици.

И докато всички се мъчат да усложнят допълнително дните си и да се затрупат с излишни инструменти, изкуствен интелект и куп безполезна информация, ние се стремим да опростяваме и да се фокусираме върху най-важното.

Всичко започна тук

Изградете си фантастична идентичност и вместо да планирате следващата си почивка, планирайте си живот, от който не искате да избягате!

Бъдете по-добри! Бъдете проактивни!

Помогнете ни да достигнем до повече хора като споделите този материал в социалните мрежи.

Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻

Остави коментар

Напишете вашият коментар
Въведете името си

Сходни статии